Hitoktatás

Hitoktatás

A hitoktatás lehetőség egy családnak, hogy a gyermeke lelki, spirituális fejlődésében az iskolán kívül, vagy az iskola mellett olyan ismereteket, motivációkat kapjon, melyek az egészséges lelki fejlődéséhez elengedhetetlenek. Egyházunk mindig kiemelt fontosságúnak tartotta a hitoktatást, ez ma sincs másként. Jól látható ez a napra kész, új hittankönyv – sorozat megjelentetésében, melynek szerzői között ott van a gyülekezet egyik lelkésze is. A Biblia jóllehet egy régi könyv, de tartalma olyan jellegű, hogy mindig új módon inspirál embereket, és hív elköteleződésre Isten szeretete. Ma már előírás szerint van minden iskolában kötelezően hit-vagy erkölcstan. Az evangélikus hitoktatás egy választható lehetőség az erkölcstan helyett, de ezt a szülőknek mindenképpen, a tanév elején jeleznie kell az iskolában. Emellett a gyülekezetben is van lehetőség egy-egy hittanos csoportba jelentkezni, akár év közben is. Keresse ez ügyben a lelkészeket!