Tisztségviselők

Presbiteri délután_2014_május 138Asztalos Richárd igazgató lelkész

Abaffy Zoltán – felügyelő

Pazár István – másodfelügyelő, kántor

Tornóczky Ildikó – gondnok

Dr.Cserniné Józsa-Dénes Judit – jegyző

Dr. Nagyné dr. Stieber Tünde – számvevőszéki elnök

Muzsnay Zoltánné Murai Enikő – számvevőszéki tag

Babka Barna – számvevőszéki tag

Fényi Gizella – szavazatszedő bizottsági tag, EHM-i küldött

Kassay Ágnes – szavazatszedő bizottság elnöke

Dr, Nyirkosné Dr. Kiss Edit

Vértesi Ferencné

Drecea Virgil

Prof.dr. Kiss Csongor

Abaffy Péter

Völgyiné Nadabán Márta

Dr. Nagy-Stieber Elek László

Tiszteletbeli presbiterek:

Dr. Nemes Géza

Dr. Novák Dezsőné

Szarka Irén