Templomunkról

Debreceni Evangélikus Templom

Az 1889. szeptember 1-jén Zelenka Pál főesperes és Farbakay József egyházkerületi főjegyző jelenlétében felszentelt templom épületének külső mérete 21 x 8,3 méter lett (belső méret 7,70x 18,90 méter). Az öt félkörív záródású hosszú ablak az utcai vonalba épített déli falra került. Az északi oldalon nincs ablak, ide csak egy bejárat és a sekrestye készült.

A templom főbejárata keletről nyílik, és néhány lépcsőfokon felmenve közelíthető meg. Ezen ajtó fölé helyezték el a Kiss Mór és felesége adományozta, az építésre emlékeztető márványtáblát, amelynek felirata: “Isten dicsőségére emelte az Ág. Hitv. Egyház – 1889”, és a tábla jobb alsó sarkában kisebb betűkkel: “Ki/s/sM. Debrecen”

A homlokzatra kidomborított latinkereszt nyert elhelyezést, efölé, a homlokzat csúcsára Hennel Sámuel adományozott egy csillagot, amelyet Kulcsár Mihály egyháztag aranyozott be.

A templombelsőben a főbejárat fölé karzat épült, s erre helyezték el az orgonát. Ezt Docekaíl József szerelte át 160 forintért a Piac utcai imateremből. Később, 1925-ben ezt a régi, többször áttelepített orgonát eladták a kölcsei gyülekezetnek, s a budapesti Rieger cégtől vásárolták meg az újabb, a ma is működő orgonát, amely két manuálos, pedálos (Felavatta Geduly Henrik püspök 1925. november 8-án).

A karzattal szembeni nyugati fal elé készült el az oltár. A fehérszínű, aranyozással kismértékben díszített, canellura nélküli, de alul felül schinussal ellátott négy dór oszlopos klasszicista, timpanonnal záródó oltár közepére helyezték el Haranghy Jenő sötéttónusú oltárképét. A szájhagyomány szerint a művész az adományozó Nagy Józsefet festette az oltárképre (Jézusként), és a két mellékalak, az angyalkák arca pedig Nagy József leányainak arcvonásait őrzik.