Orgonánkról

orgona

Templomunk első orgonáját – a Piacz utcai imateremből átszállított kis orgonát –  gyülekezetünk eladta a kölcsei gyülekezetnek. Ezt követően 1925-ben két manuálos, pedálos orgonát épített templomunkba a budapesti RIEGER orgonagyár. A hangszer felszentelésére 1925. november 8-án került sor.

A ma már több mint 80 éves hangszer pneumatikus traktúrája elöregedett, a sípsorok elhangolódtak, az orgona fúvóműve zajossá vált, a játékasztal és a traktúra hibáiból kifolyólag több regiszter használhatatlanná vált. 2004-ben a hangszer végleg elhallgatott, így hosszú időn át egy elektronikus orgona szolgálta a mindennapi liturgiát.

Mikor először kezdtünk együtt gondolkodni arról, hogy milyen formában kellene a hangszert ismét működőképes állapotba hozni, a gyülekezetünk tagjai, kántorunk, felügyelőnk, a presbitérium tagjai, egyházunk orgonákért felelős szakértője, Trajtler Gábor úr, és az ide hívott orgonaépítő szakemberek egyaránt azon voltunk, hogy a 80 éve működő, a gyülekezet szívéhez közel álló hangszert meg kell menteni. Éveken át húzódott a döntés előkészítése. Szakértők és építők jártak nálunk (volt, aki többször is), sorra kértük az ajánlatokat. Ám a szakértői vizsgálatok nyomán lassan körvonalazódott, hogy az elavult és rossz állapotban lévő, ráadásul művészi szempontból is zsákutcának bizonyuló pneumatikus rendszer megmentése annyiba kerülne, mint egy új orgona felépítése, ráadásul egy sor megoldatlanságot, kompromisszumot jelentene, és nem garantálná az orgona-ügy hosszú távú megoldását. Ezért 2003 decemberében presbitériumunk úgy döntött, hogy a szép, templomtérbe jól illeszkedő orgonaszekrény megtartásával annak belsejébe új korszerű, mechanikus orgonát épít.

Az építéssel Paulus Frigyest bíztuk meg, a diszpozíció terve Trajtler Gábor, Paulus Frigyes és Kertész Attila közös megbeszélésének eredményeként adódott. Meghagytuk a régi szép orgonaszekrényt, ami a szűk hellyel és alacsony belmagassággal tetézve nem kis megkötést jelentett a tervezésnél. Hálával és örömmel adunk hírt arról, hogy gyülekezetünkben befejeződött az új orgona felállítása. A munkálatok – anyagi lehetőségeinkhez igazítva – 2007 decemberig tartottak. Az orgona szentelésére 2008. január 13-án került sor, dr. Fabiny Tamás püspök és Trajtler Gábor orgonaművész szolgálatával.