Keresztelés

Keresztelés – gyermek keresztelése

Mi a feltétele az evangélikus keresztségnek?

Az őszinte szándék a szülő részéről, hogy gyermekét Isten szerető oltalma alá helyezze. Jézus szava, melyet az evangéliumok megőriztek, elég egyértelmű és világos: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten Országa.” A keresztség az egyház legősibb megnyilvánulása. Ahol hit támad, ott keresztelés történik. Vagyis a keresztség által egyúttal egyháztaggá is válik valaki.

Kik lehetnek keresztszülők?

A gyermek keresztelésének nem feltétele nálunk, hogy a szülők és keresztszülők igazolni tudják egyháztagságukat, hiszen nem a keresztszülőket látjuk a keresztény hitben való felnövekedés garanciájának, hanem Isten bibliában olvasható ígéretét. A keresztszülőség egy régi intézmény, mely a szülők elhunyta esetére a gyermek felnevelését akarta biztosítani. Ma már baráti és rokoni kapcsolatok megerősítését szolgálja.

Mit kell tennie annak, aki gyermekét szeretné megkeresztelni?

Személyesen jelentkezzen a lelkészi hivatalunkban, vagy ha ez nehézségekbe ütközik, akkor írjon e-mailt, vagy telefonáljon.

Belépés az evangélikus egyházba – felnőtt keresztelés

Ha valaki érdeklődik a Biblia iránt, szeretné ismereteit elmélyíteni, és olyan emberekkel megismerkedni, akik számára az ateizmus nem jelent alternatívát, akkor keresse a kapcsolatot a gyülekezet lelkészeivel. Nem kell attól tartani, hogy csapdába kerül, hogy spirituális erőszaknak lesz kitéve. Hiszen a hitet mindannyian tanuljuk, és nincs senki, aki tökéletes lenne e téren. A lelkész sok évtizedes tapasztalata alapján látja, hogy mivel érdemes kezdeni az Istennel való kapcsolatot, a Szentírással való ismerkedést, ismeri a buktatókat, tudja, hogy mit szoktak benne félreérteni, és minek mi áll a hátterében, érdemes a szakértelmét e téren igénybe venni. Idővel ez az ismerkedés és elmélyülés konkrét formát ölthet, keresztelés – ha az illető nem volt megkeresztelve – vagy áttérés formájában, de ez teljesen az egyénre van bízva és nincs időbeli korlátokhoz kötve.