Esküvő

Milyen részei vannak az evangélikus szertartásnak?

Egy orgonadarabbal kezdődik, amit a pár vagy a kántor választhat. Lehet gyülekezeti ének is, ha a násznépben vannak akik ismerik az evangélikus énekeket. 
Ezután a lelkész zsoltárt olvas, ahogyan minden evangélikus istentisztelet kezdetén. 
Utána következik az imádság, melyben hálát adunk a házasságért és az ehhez szükséges szeretetért könyörgünk. 
Ezt követi az igehirdetés, amely speciálisan a párhoz szól. Több találkozás és személyes beszélgetés eredménye lehet a személyes hangú esketési beszéd.
Itt egy ének következhet, amelyet vagy a gyülekezet énekelhet, vagy ha van a családból, baráti körből valaki, aki szeretné meglepni a párt szólóénekkel vagy hangszeres számmal, akkor megteheti. 
Majd a bibliából olvasunk fel olyan részleteket, amelyek a házasságról és a férfi-nő kapcsolatról szólnak, ezután következnek az esketési kérdések. Szereted-e a melletted álló X.Y-t? A második: Akarsz-e vele Isten rendje és Igéje szerint házasságban élni?, és az utolsó: ?Kész vagy-e ezt esküvel is megerősíteni?Az első kérdésre „szeretem” a válasz, a másodikra az „akarok”, és a harmadikra a „kész vagyok”.
 Ezek után lehet a gyűrűket felhúzni egymás ujjára. Bár a liturgiában nincs benne, de itt következhet a hitvesi csók. 
Aztán eskütétel következik és a megkötött házasság megáldása. Már az eskütétel alatt a pár térdel az oltár előtt. Áldás közben megfogják egymás kezét, amit végül a lelkész a házassági áldásnál a lelkész átfog. 
Végül befejező ima, Miatyánk és az egész gyülekezet felé az áldás. Ha éneklő násznép van, akkor itt is következhet egy ének.
 
Mennyire szólhat bele a pár a szertartásba? 

Van lehetőség arra, hogy egyéni arculatúra formáljuk a szertartást. Például a pár maga írhatja az ima szövegét. Figyelembe vesszük a zenei kérésüket vagy megadhatják, melyik bibliai szakaszról szeretnék a prédikációt. Kérésre az eskü szövege is átfogalmazható. Ha valaki idegenkedik az eskütől, akkor tehet helyette fogadalmat. Ez természetesen nem lehet teljesen idegen az adott szöveghez képest, de lehet személyesebben fogalmazni, kiegészítéseket tenni.
 
Mi az esküvői szertartás feltétele?

A irányelv az, hogy a kérdésekre tiszta lelkiismerettel tudjon valaki válaszolni, illetve tiszta lelkiismerettel mondják el az esküjüket, vagy fogadalmukat a házasulandók.
 
Nem feltétel az evangélikus felekezeti tagság?

Aki az evangélikus felekezethez tartozik, annak egyenes útja van az esküvőhöz. De aki nem evangélikus, az is választhatja az evangélikus esküvői szertartást, mely – más felekezetek esküvőihez képest – lényegre koncentráló, egyszerű, de mégis szimbólumokban gazdag. Aki Isten színe előtt akar örök hűséget fogadni párjának, az önmagában nagy értékű elhatározás, ráadásul manapság ritka szándék, ez elé nem akarunk különböző előírásokkal, feltételekkel akadályokat gördíteni.

Be kell mutatni valamilyen papírt?

A házassági anyakönyvi kivonatot kell elhozniuk az esküvőre. Jelentkezni minél hamarabb érdemes, hogy szabad legyen az időpont, meg azért is, mert ebben a gyülekezetben úgy szokás, hogy az esküvő előtt legalább négyszer találkozunk a párral.
 
Ezek a találkozások, beszélgetések miről szoktak szólni? Ez tanítás is?

Nem olyan értelemben, hogy bibliai történeteket meg egyházi tanítást kell megtanulni. Arról szoktunk beszélgetni, hogy a pár hogy ismerkedett meg, mi az, amit fontosnak tartanak elmondani önmagukról, családjukról; vannak-e közös ünnepeik, szertartásaik. Ez egy fontos pont, mert a házasság elbukhat azon, hogy más igényekkel, szokásokkal jönnek a felek a kapcsolatba. Maga a közös ünneplés is fontos. 
Aztán beszélgetünk a gyermeknevelésről, családi terveikről, konfliktuskezelésről. Mi az, ami problémát szokott kettejük között okozni és hogyan oldják fel. 
Egy alkalommal pedig végigbeszéljük a szertartás liturgiáját. 
 
Hogyan készül fel a lelkész egy esküvőre?

Ezek a beszélgetések már a felkészülés részei. Az az értelme, hogy megismerjük a párt, a történetüket, és ez alapján ki tudjuk választani a bibliai szöveget, megírni a beszédet, ily módon válhat személyessé az esküvő.