Karácsonyi körlevél – 2017 – Adventi és Ünnepi alkalmaink

nativity-scene-background-2

Szeretett Testvérek!

Ebben az évben is a történelem legkivételesebb eseményének ünnepélésére készülünk, melyet megannyi kettősség jellemez. Egyszerre jelenik meg benne az isteni végtelenség és szentség, és az emberi, egyáltalán nem hibátlan valóság. Az evangélisták beszámolóiból is jól kivehető mindez: Az angyali kar mennyei fényárban jelenik meg a társadalom peremén élő pásztoroknak. Az isteni jel, a csillag mutat utat a sokszáz kilométer megtétele után „eltévedő” napkeleti bölcseknek. Isten örök elhatározása a világ megmentésére egy fiatal, házasságra készülő átlagos leányon, Márián keresztül válik valósággá. Egy piszkos istállóban, jászolágyon születik meg a világ Megváltója. A látszat ellenére ezek a tényezők nem egymással szemben, mintegy ellentétpárokként, hanem együtt állnak és kiegészítik egymást: ez maga a karácsony.

Kettős feszültségben készülünk ma is az ünnepre. Sokéves tradíciókhoz nyúlunk vissza, melyektől azt reméljük, hogy szavatolják számunkra a biztonságot, ugyanakkor szükségünk van a teljesen új, soha vissza nem térő dolgokra, meglepetésekre, hogy azok valóban emlékezetessé tegyék az ünnepet. Vágyunk a szeretet melegségére, a viszontlátás örömére a családban, de mindezt csak az Isten által adott örök üzenet teszi teljessé közöttünk. Az igazat megvallva ugyanúgy vagyunk mi is, mint a kétezer évvel korábban élők eme nagy esemény megtörténte után.

A már novemberben elkezdődő évvégi rohanást látva, vélhetően sokan tartanak attól, hogy a karácsonyi napok sem olyanok lesznek, mint ahogyan elképzelték, szerették volna. Bár minden erejükkel azon vannak, hogy az övéiknek megteremtsék a tökéletes ünnepet, mégis legbelül félnek attól, hogy a mindennapi hibák, a külső problémák, a fizikai fáradtság és a kommunikációs zavarok között eltűnik a lényeg. De nyugodjunk meg, Isten minden alkalmatlannak tűnő körülmény ellenére véghezviszi azt, amit akar. A bizonyíték erre nem más, mint maga a karácsonyi történet! Nem tudjuk a tökéletlenségünkkel, a kételyeinkkel, a hibáinkkal elrontani karácsonyt! Isten képes mindent átfordítani. Mert Isten elrejtette ebben a pár napban azt, ami nekünk kell, amire szükségünk van.

Ez a kettősség a karácsony egyik legfontosabb jellemzője. A munkaszüneti napok, amiket valódi tartalommal töltünk meg. Az emberi szó, ami isteni üzenetet hordoz. A közös éneklés, amely mintegy mennyei karként egyesít bennünket, és a zsúfolásig megterített asztal, ami mellett ott van a falatnyi kenyér és a kortynyi bor, mely nem a testünket, hanem a lelkünket elégíti meg.

Asztalos Richárd
lelkész

 

Kedves Testvérek!

Egyházunk stratégiájának címe: „Láthatóan Evangélikus”. Kérdés, hogy hogyan tudunk ennek megfelelni Debrecenben? Be kell ismernünk, hogy egyfajta késésben vagyunk. De Isten segítségével tudunk ebből akár előnyt is kovácsolni. Gyülekezetünk tárgyalásokat kezdeményezett az Országos Egyházzal és Debrecen város önkormányzatával, polgármesterével.

Már rendelkezünk egy határozattal, mely szerint a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai intézmény alapítását kezdeményezi Debrecenben.

Milyen területekre gondolunk? Családi napközi (bölcsőde), idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és családok átmeneti otthona.

Természetesen sok függ attól, hogy a város, korábbi ígéretét megtartva, milyen segítséget tud nyújtani ebben egyházunknak. „Merjünk nagyot álmodni”, és Isten segítségével, na és persze megannyi munkával és kitartással álmaink valóra válhatnak.

Ez úton is kérlek benneteket, imádkozzatok azért, hogy Jézus parancsát követve, mi is hozzájárulhassunk a rászorultak megsegítéséhez, a „szociális védőháló” kiszélesítéséhez, ezzel is segítve városunk ez irányú munkáját. Ne csak kérjünk, adjunk is!

Egy másik gondolatként, szeretném eloszlatni azt a téves információt, mely szerint gyülekezeteink, így a debreceni evangélikus gyülekezet is állami forrásból tartja fenn magát. Testvéreim, nem! Nekünk, a gyülekezethez tartozóknak kell a működés feltételeit megteremtenünk egyházfenntartói járulék, adomány és perselypénz formájában. A rezsiköltségek, az alkalmazottak fizetése, a szükséges karbantartási munkák elvégzése mind-mind a mi felelősségünk.

Persze, felvetődhet a kérdés, hogy akkor minek nekünk szeretetintézmény? Átvállalt önkormányzati feladat esetében kaphatunk állami támogatást, de a gyülekezetünk működési feltételeinek előteremtése gyülekezetünk feladata.

Ezért jelen körlevélhez csekket csatolunk, melyen keresztül támogathatjátok a gyülekezetet, de bankszámlára (OTP 11738008-20183451-00000000) való átutalással is megtehetitek ezt, vagy személyesen a templomban és a lelkészi hivatalban. Szeretném, ha egyre többen hallanák meg: „a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten!”

Lassan közeledik, az advent, közeledik Ő, bár nap, mint nap, érezhetően itt van közöttünk! Imádkozzunk magunkért, családunkért, közvetlen környezetünkért, gyülekezetünkért, egyházunkért, hazánkért.

És ne feledjük! 2017. október 31-én csak az 500 éves jubileum múlt el, Isten kegyelméből lesz reformáció 501 és 502 is… Ehhez kérjünk Istentől erőt!

 

Abaffy Zoltán
felügyelő

ÜNNEPI ALKALMAINK

November 25. (szombat)

10:00 – Családi adventi készülődés. Ünnepre hangoló együttlét énekléssel, kézműveskedéssel. Lehetőség van ajándéktárgyakat és koszorút készíteni.

November 26. (vasárnap)

10:00 – Örökélet vasárnapi istentisztelet. Az istentiszteletet követően közgyűlést tartunk.

15:00 – Reformációi előadássorozat. Kneip Antal borászati kutató előadása A második úrvacsorai jegy címmel. Az előadás után szeretetvendégséget tartunk.

December 2. (szombat)

08:00 – Krízisfőzés. 200 adag meleg ételt készítünk el és osztunk ki rászorulóknak a Péterfia u. 40. szám alatt. Önkéntesnek jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

December 3. Advent 1. vasárnapja

10:00 – Istentisztelet az Őrállók dicsőítő zenekar szolgálatával, úrvacsoraosztással.

16:30 – Adventi gyertyagyújtás a főtéren és a református Nagytemplomban, dr. Fabiny Tamás püspök szolgálatával

December 4. (hétfő)

06:30 – PRIMA hónapkezdő zsoltározó istentisztelet Fejszés Dániel vezetésével

December 8. (péntek)

17:00 – Adventi filmes délután az Apolló Moziban. Az Osztrov – A sziget című film megtekintése után Sipos Barnabás ortodox pap és Asztalos Richárd evangélikus lelkész vezeti a beszélgetést.

December 9. (szombat)

17:00 – Adventi zenés áhítat Kertész Attila, a gyülekezet egykori kántorának szolgálatával

December 10.  Advent 2. vasárnapja

10:00 – Vasárnapi istentisztelet.

15:00 – Reformációi előadássorozat. Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos előadása Volt-e reformáció 2017-ben? címmel. Az előadás után szeretetvendégséget tartunk.

16:30 – Adventi gyertyagyújtás a város főterén ortodox és evangélikus szolgálattal

December 13. (szerda)

15:00 – Idősek karácsonya.

December 16. (szombat)

16:00 – Karácsonyi családi szeretetvendégség a Fabula et Figura Társulat előadásával.

December 17.  Advent 3. vasárnapja

10:00 – Istentisztelet a Bach Kamarazenekar közreműködésével, Szakács György kistemplomi református vezető lelkipásztor igei szolgálatával.

14:00 – Úrvacsorai istentisztelet Hajdúszoboszlón a református Anna Otthonban.

December 20. (szerda)

17:00 – Karácsonyi kántálás a templom udvarán Fejszés Dániel vezetésével.

December 22. (péntek)

17:00 – Az Animus Csengettyű Együttes karácsonyi koncertje.

December 24. Advent 4. vasárnapja és Szenteste

10:00 – Vasárnapi istentisztelet, keresztelővel.

15:00 – Szentesti istentisztelet.

December 25. (hétfő) Karácsony 1. napja

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással.

14:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással Berettyóújfaluban.

December 26. (kedd) Karácsony 2. napja

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással.

December 31.(vasárnap) Óév utolsó napja

10:00 – Vasárnapi istentisztelet.

17:00 –  Istentisztelet úrvacsoraosztással és pezsgős koccintással.

Január 1. (hétfő) Újév első napja

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással és pezsgős koccintással.

Január 7. (vasárnap)

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással.

17:00 – Délutáni zenés áhítat a Neonhal Zenekar közreműködésével.

Január 8. hétfő

06:30 – PRIMA hónapkezdő zsoltározó istentisztelet Fejszés Dániel vezetésével.

 


Természetesen ebben az ünnepkörben is biztosítjuk az úrvacsora lehetőségét azoknak, akik betegek vagy mozgásukban korlátozottak. Kérjük, jelezzék a lelkész felé, ha szeretnének élni ezzel a lehetőséggel.


Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

Lutherrose.svg