A DEBRECENI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÚSVÉTI KÖRLEVELE – 2017

a36660fdfb619afd692c29bd0cfc883a

Szeretett Testvérek!

Lukács az egyetlen az evangélisták közül, aki a képen is jól kivehető két megtört embert bemutatja olvasóinak. Ők azok, akik a nagypénteki tragédia láttán reményvesztetten mentek, hovatovább menekültek Jeruzsálemből Emmausba. Nem volt ott többé maradásuk, hiszen akiben hittek, akitől életük, népük és a világ problémainak megoldását várták, azt keresztre feszítették, mint egy köztörvényes bűnözőt, a tanítványainak pedig nyoma veszett. Rövidnek tűnő útjuk során igyekeznek ők is feltűnés nélkül haladni, szívükben a gyász fájdalmával, fejükben megannyi kérdéssel és értetlenséggel.

Ismerősek ennek a két tanítványnak az érzései mindannyiunk számára. Mert sokszor mi is komoly kérdésekkel birkózunk. Nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, próbáljuk megtalálni a lehetőséget saját életünk és szeretteink problémáinak megoldására, s közben végre megtalálni utunkat. Bennünket is érdekel, mi lesz velünk, a népünkkel és a világgal.  Mi is átéltünk már megannyi csalódást, amikor összeomlani látszik körülöttünk minden, pedig csak egy hajszálon múlott a siker. Mi is sokszor felálltunk már a porból, és mindannyiszor megfogadtuk, hogy nem kerülünk oda vissza. Ha átéltük már mindezt, akkor mi magunk is az Emmaus felé poroszkálunk.

Ámde a két emmausi tanítvány nincs egyedül az úton. A képen is látható még egy titokzatos alak, akinek csupán a kontúrjai rajzolódnak ki előttünk, de mégis ott van az úton lévők mellett, s az elbeszélés szerint miután meghallgatja panaszáradatukat, a prófétai szavakból kiindulva magyarázza el nekik szolgálata lényegét, végül pedig az asztalközösségben a kenyér megtörésével fedi föl előttük valódi kilétét. Hiszen ő nem más, mint a feltámadott Jézus!

Mi, mai tanítványok ugyanúgy bejárjuk ezt az emmausi utat, és ugyanazzal a feltámadott Jézussal találkozhatunk, aki ismeretlenül is útitársunkká szegődött már régóta. Csatlakozott hozzánk, figyeli panaszainkat, engedi, hogy kiöntsük, ami bennünk van, és letegyük végre ezeket a terheket. Reménység szerint ennek az évnek a húsvéti ünnepkörébe lépve magunk is fel fogjuk ismerni őt, hiszen ugyanúgy leplezi le előttünk önmagát, mint tette azt egykor az emmausiaknak: Az igék magyarázata itt van, hallhatjuk vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre. És itt van a kenyér és a bor, amikor úrvacsorát veszünk! Ez viszont csak egyet jelenthet! Itt van velünk Ő is! Itt van a feltámadott Úr Jézus Krisztus!

Asztalos Richárd

igazgató lelkész

Nagyünnepi és tavaszi alkalmaink

Április 2. Vasárnapi istentisztelet

10:00 – Igét hirdet: Asztalos Richárd

Április 3. (hétfő) – PRIMA

06:30 – Hónapkezdő zsoltározó istentisztelet Telek Zita vezetésével, akinek ez az alkalom a diplomamunkája is egyben. Igét hirdet Asztalos Richárd.

Április 5. (szerda) – Előadás szeretetvendégséggel

17:00 – „A Szentföldön jártam.” Kozempel Zsuzsa vetített képes úti beszámolója.

Április 8. (szombat) – HÚSVÉTI HANGOLÓ

09:00 – Családi délelőtt kicsiknek és nagyoknak kézműveskedéssel, sok játékkal, énekkel és tojásfestéssel. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

Április 9. Virágvasárnap

10:00 – Templomi istentisztelet a Bach Kamarazenekar közreműködésével. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán.

15:00 – Vetített képes előadás: dr. Pécskay Zoltán fizikus – „Járatlan utakon Etiópiában”

Április 11. (kedd) – FilmKEDD

18:00 – Mel Gibson A passió című filmjét tekintjük meg.

Április 13. –  Nagycsütörtök

17:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Asztalos Richárd

18:30 – Jézus utolsó vacsorájára emlékezünk terített asztal mellett Réz-Nagy Zoltán vezetésével. Jelentkezni rá a Lelkészi Hivatalban lehet.

Április 14. –  Nagypéntek

10:00 – Istentisztelet passióolvasással, és úrvacsorával, a D.E. Monteverdi Kórusának közreműködésével. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

Április 16. – Húsvét Ünnepe

5:00 – Húsvét hajnali istentisztelet Asztalos Richárd vezetésével, kollégistáink szolgálatával. Utána közös reggeli agapé a gyülekezeti teremben

10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

10:00 – Istentisztelet a Berettyóújfalui Református Imateremben. Igét hirdet: Asztalos Richárd

Április 17. Húsvét Hétfő

10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Asztalos Richárd

Április 18. (kedd) – Szólj be a papnak!

19:00 – A vitasorozat harmadik alkalmának témája: Egyház és függőségek. Az alkalom helyszíne a Bakelit Music Café (Debrecen, Kossuth u. 21.)

Április 22. (szombat) – Ifjúsági kirándulás

07:00 – A kirándulás úticéljai a Reformáció észak-magyarországi települései (Tállya, Gönc, Vizsoly), melyre elsősorban középiskolások és egyetemisták jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban.

Április 23. (vasárnap)

10:00 – Templomi istentisztelet. Igét hirdet: Asztalos Richárd

10:00 – Családi istentisztelet a gyülekezeti házban Réz-Nagy Zoltán vezetésével

15:00 – Reformációi előadássorozat: dr. Mányoki János, az Evangélikus Országos Könyvtár igazgatója Luther és az iszlám címmel. Zenei közreműködő: Hodozsó Norbert zenetanár

Április 30. Vasárnapi istentisztelet

10:00 – Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

Május 6. (szombat)

18.00 – Ifjúsági istentisztelet a Neonhal zenekar közreműködésével

Május 7. Vasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással

10:00 – Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

Május 13. (szombat)

09:00 – Reformációi családi nap sok játékkal, vetélkedővel, a Palinta Társulat zenés előadásával és közös ebéddel. Felajánlásokat szeretettel fogadunk az alkalomra.

Május 14. (vasárnap)

10:00 –Templomi istentisztelet. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

15:00 – Reformációi előadássorozat: dr. Birkás Antal, a Reformációi Emlékbizottság titkárságának szakmai főtanácsadójának előadása Luther, mint tanácsadó címmel. Zenei közreműködő: Telek Zita kórus karnagy.

Természetesen ebben az ünnepkörben is biztosítjuk az úrvacsora lehetőségét azon testvéreink számára, akik betegek vagy mozgásukban korlátozottak. Kérjük, jelezzék a lelkészek felé, ha szeretnének élni ezzel a lehetőséggel.

 

Kedves Testvérek!

Hálát kell adnunk az Istennek azért, hogy az elmúlt években sikerült megújítanunk a teljes Miklós utcai épületegyüttest. Most már rajtunk is múlik, hogy mi is „építkezzünk”, épüljön, gyarapodjon a gyülekezet.

Nem feledhetjük ugyanakkor azt sem, hogy Piac utcai ingatlanunk felújítása, a műszaki állapotának szinten tartása sürgető feladat, és hogy az elmúlt év végi gazdasági nehézségink miatt kényszerű döntést kellett hoznunk a diakóniai munka szüneteltetésében. Korábban egy diakóniai munkatárs négy idős testvérünk rendszeres nappali segítségnyújtását, gondozását végezte. Az Országos Egyházzal egyeztetve keressük a módját annak, hogy „intézményesíteni” tudjuk szeretetszolgálati tevékenységünket.

E célok megvalósításához kérjük a Testvérek segítségét is. Jelen körlevélhez csekket csatolunk, melyen keresztül támogathatják a gyülekezetet, de bankszámlánkra (OTP 11738008-20183451-00000000) való átutalással is megtehetik ezt, vagy személyesen a templomban és a lelkészi hivatalban.

Hála Istennek az elmúlt hónapokban számos új program, új kezdeményezés indult. Vegyük ugyanakkor észre, hogy ez „magától nem megy”! Bár sok-sok testvérünk segíti önkéntes munkával a programok sikeres lebonyolítását, de rád is szükségünk van! Igen, Rád is! Akár segítőként, akár résztvevőként, megélve a testvéri közösség semmivel nem pótolható érzelmi gazdagságát.

Alkalmainkra ezúton is szeretettel hívunk és várunk!

Abaffy Zoltán – felügyelő