Új tisztségviselők iktatása

Advent 1. vasárnap, új presbiterek beiktatása  11. 27 (56)

Advent első vasárnapja nemcsak az új egyházi esztendő kezdetét és így az első adventi gyertya meggyújtásának idejét jelentette a Debreceni Evangélikus Egyházközség életében, hanem az új presbiterek ünnepi istentiszteleten történő beiktatását is.  A gyülekezet egykori felügyelőjének, dr. Joób Árpádnak tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála, több tisztségviselő 70. életévének betöltése miatt történt lemondása indokolta, hogy új presbitereket válasszon a gyülekezeti közgyűlés 2016. november 13-án. A gyülekezeti tagok egyhangúlag bizalmat szavaztak Völgyiné Nadabán Márta közgazdásznak, Abaffy Péter gépészmérnöknek és Dr. Nagy-Stieber Elek László jogásznak, így a vasárnapi istentisztelet végén ők hárman álltak az oltár előtt, hogy eskütételükkel, kézadásukkal és megáldásuk után a presbitérium teljes jogú tagjai legyenek. Az iktatás szolgálatát Asztalos Richárd igazgató lelkész végezte, aki személyes hangvételű szavakkal szólt a testvérekhez a presbiter szó eredeti jelentéséből kiindulva, majd átadta a gyülekezet ajándékát: egy presbiteri tisztségről szóló könyvet és egy Luther-rózsa kitűzőt.