A DEBRECENI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KARÁCSONYI KÖRLEVELE – 2016

Kép

Kedves Testvérek!

Három éve jelent meg Reza Aslan Jézusról írt könyve, „A zélóta”. A szerző a bevezetőjében elmeséli, hogy tizenöt évesen talált rá Jézusra a középiskola nyári szünetében egy ifjúsági táborban. Az iráni forradalom elől Amerikába menekült a családja, így ő ott nevelkedett fel. Miután rátalált Jézusra, Lázasan hirdetni kezdte Krisztus üzenetét. És küldetése alatt, miközben próbálta megmenteni az emberek lelkét – írja – váratlan dolog történt. Miközben a bibliát bújta, hogy felfegyverezze magát a hitetlenek ellenvetéseivel szemben, egyre nagyobb távolságot vélt felfedezni az evangélikálok Jézusa és a történeti jézus között. Az evangélikál kereszténység alapja az a feltétlen hit, hogy a biblia minden szava szó szerint értendő. „Amikor ráébredtem, hogy ez a meggyőződés nyilvánvalóan és védhetetlenül hamis, megzavarodtam és úgy éreztem, mintha a semmi közepén lebegnék. És mint sokan mások,akik ugyanilyen helyzetbe kerültek, dühösen dobtam el hitemet, mint drága hamisítványt, aminek megvételére hagytam magam rábeszélni.” Reza Aslan története attól tanulságos, hogy amit leír, azon a krízisen sok hívő keresztülmegy. A hívő rajongás úgy tekint a Bibliára, mint csodagyógyszerre, aminek minden egyes mondatát úgy kell bevennünk, mint az életmentő pirulákat. A rajongók többet állítanak a Bibliáról, mint ami abból kiolvasható: a Biblia maga cáfol rá a túlzott szövegimádatra. A bibliai szerzők okosabbak voltak annál, minthogy minden szavukat csalatkozhatatlannak nyilvánítsák, és ezzel feloldhatatlan lelki konfliktusba kényszerítsék olvasóikat. Úgy gondolták írásuk attól fontos, amiről szól, amire mutat. Mivel pedig Istenre, életünk legfontosabb kérdésére mutat, ezért tudja az olvasót Istenhez vezetni. A Szentírás hatásai közül – így karácsonyra várva – én most csak azt emelem ki, ahogy a benne lévő képek, szimbólumok által akar lelkünkre, belső valóságunkra hatni. Ez pedig túl van a szó szerinti értelmezésen. Ilyen a „napba öltözött asszony és gyermeke” a Jelenések Könyvében (12,1-6). A könyv a napba öltözött asszonyt úgy írja le, mint aki egy fiúnak ad életet, aki majd „vasvesszővel fog pásztorolni minden népet”. A messiás-gyermek életét azonban a sárkány veszélyezteti, aki rögtön születése után fel akarja falni. De a messiás-gyermek Isten mellé, az ő trónjához emeltetik fel. A körlevélen látható középkori metszet a „Hortus Deliciarum”-ból való. Ez a könyv a világtörténelem első olyan könyve, melynek nő a szerzője.  A metszet azt a pillanatot örökíti meg, amikor a messiási gyermeket a napba öltözött asszony átadja az angyalnak. Láthatjuk még a fenyegető sárkányt, de a túloldalon Barbarossa Frigyes nem éppen hízelgő jelképét is, aki koronás-kardos oroszlánként gyilkolja Isten prófétáit, ami csak kicsit tűnik túlzásnak a császár politikai tevékenységét illetően. A Jelenések Könyve és az azt feldolgozó kép is vigasztalni akar. Vall ugyan sárkányról és szörnyről, mint életeket fenyegető erőkről, vagyis nem fest idilli képet a világról, de arról is vall, hogy a legértékesebben, a minket megmentő messiás-gyermekben nem tudnak kárt tenni: az üdvtörténetet nem tudják feltartóztatni. Karácsony ennek a jó hírnek az ünnepe. engedjük, hogy hasson ránk ez a karácsonyra mutató bibliai szimbólum, a Jelenések Könyvének jelképe, hogy a mi rejtett, belső világunk, lelkünk is szinkronba kerüljön az üdvtörténet nagy eseményével. Szülessen meg lelkünkben is a gyermek, hogy együtt örvendezhessünk közös alkalmainkon üdvösségünknek.

Réz-Nagy Zoltán

      lelkész 

Kedves Testvérek!

Nem népszerű dolog az adakozás szükségességéről beszélni, de az év vége felé közeledve mégis megkerülhetetlen, hogy gyülekezetünk anyagi dolgairól, gondjairól ne essen szó.

Ugyan két rendkívüli év áll mögöttünk, amikor több tízmilliós léptékű fejlesztések valósultak meg az egyházközségben, de ebben az évben, főként a gyülekezeti tagoktól érkező bevételek összege (perselypénz, egyházfenntartói járulék, adomány) jóval elmaradt a tervezettnél. 2016 szeptemberében eljutottunk oda, hogy pótköltségvetést kellett készítenünk és kényszerű intézkedéseket kellett foganatosítani, úgy, mint munkatársak munkaidejének csökkentése illetve munkaviszonyának megszüntetése, szolgáltatói szerződések felülvizsgálata és felmondása és beszerzések leállítása.

Egyházközségünk nevében nagy szeretettel köszönjük eddigi támogatásukat, és továbbra is várjuk testvéreink adományait. Más evangélikus gyülekezetben ugyan konkrétan meghatározzák, hogy mennyi egyházfenntartói járulékot kell évente fizetni, például nyugdíjasoknak minimum évi 5.000. Ft-ot, munkában állóknak minimum 10.000 Ft/fő a meghatározott összeg. Van olyan gyülekezet, ahol azt mondják, hogy hozzájárulás minimuma havi 300 Ft/fő.

Presbitériumunk egyelőre nem akar pontos összeget megjelölni, arra viszont mindenképp rá akarja irányítani a figyelmet, hogy kiemelt felelősségünk az egyházközség működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása.

Jelen körlevélhez csekket csatolunk, melyen keresztül támogathatják a gyülekezet, de bankszámlánkra (OTP 11738008-20183451-00000000) való átutalással is megehetik ezt, vagy személyesen továbbra is a templomban és a lelkészi hivatalban. Ne feledjük: A jókedvű adakozót szereti az Isten!

 

Erős vár a mi Istenünk!

 

Asztalos Richárd                                                                 Abaffy Zoltán

igazgató lelkész                                                                      felügyelő

 

Adventi és ünnepi alkalmaink:

November 26. szombat

16:00 – Gimnazisták adventi ünnepe. A részvételi szándékot kérjük, Réz-Nagy Zoltán email-jén vagy telefonon vagy a Facebook-on jelezni!

November 27. Advent 1. vasárnapja

09:00 – Gyermek-bibliaóra a parókián Réz-Nagy Zoltán vezetésével

10:00 – Istentisztelet, melynek keretében beiktatjuk újonnan megválasztott tisztségviselőinket. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

16:30 – Adventnyitó ökumenikus istentisztelet és gyertyagyújtás a Nagytemplomban

December 1. csütörtök

17:00 – Egyetemi lelkészségek közös sportdélutánja a Dienes Gimnáziumban (Thomas Mann u. 16.) Az alkalomra előzetes jelentkezés szükséges.

December 3. szombat

10:00 – Családi adventi kézműveskedés. Ünnepre hangoló együttlét énekléssel, játékkal Lehetőség van ajándéktárgyakat készíteni 5-6 éves kortól! A részvételi szándékot kérjük e-mailben vagy telefonon jelezni!

16:00 – Adventi filmes délután az Apolló moziban. Az „Oltalamzó Ég” című film megtekintése után Réz-Nagy Zoltán Hódossy-Takács Előd református teológiai tanárral vezet beszélgetést a filmről

December 4.  Advent 2. vasárnapja

10:00 – Szupplikációs istentisztelet. Igét hirdet Berkiné Breznyiczki Gabriella

17:00 – Adventi zenés áhítat Kertész Attila és Pazár István közreműködésével

December 5. hétfő

06:30 – PRIMA hónapkezdő zsoltározó istentisztelet Telek Zita és Asztalos Richárd vezetésével

December 8. csütörtök

17:00 – Fiatalok adventi készülődése. Shannon Brice amerikai önkéntes segítségével az ünnep amerikai kellékeit készíthetik el a résztvevők.

December 11.  Advent 3. vasárnapja

10:00 – Istentisztelet. Igét hirdet: Asztalos Richárd

15:00 – Reformációi előadás: Reformáció az Ószövetségben – Dr. Kőszeghy Miklós teológia tanár, zenei közreműködő: Telek Zita

17:00 – Ádventi gyertyagyújtás a város főterén evangélikus és baptista szolgálattal

 December 13. kedd

18:00 – Filmkedd sorozatunk keretében a Gengszterek fogadója c. dán filmet vetítjük a közösségi házban

December 14. szerda

15:00 – Nyugdíjasok karácsonyi szeretetvendégsége a kollégisták zenei szolgálatával, Asztalos Richárd vezetésével

December 15. csütörtök

17:00 – Előadás szeretetvendégséggel. Shannon Brice amerikai önkéntes ad elő a hazájában élő karácsonyi szokásokról

 December 18.  Advent 4. vasárnapja

10:00 – Istentisztelet. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

Az istentisztelet keretében elhangzik A. Corelli Karácsonyi Concerto Grosso-ja a Bach Kamarazenekar előadásában.

14:00 – Úrvacsorás istentisztelet Hajdúszoboszlón. Igét hirdet: Asztalos Richárd

15:00 – Karácsonyi családi szeretetvendégség. Vezeti: Réz-Nagy Zoltán

 December 24. szombat

15:00 – Szentesti istentisztelet. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

December 25. Karácsony 1. napja

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Asztalos Richárd

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással Berettyóújfaluban. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

December 26. Karácsony 2. napja

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

December 31. Óév este

17:00 –  Istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Asztalos Richárd

Január 1. Újév első napja

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

Január 6. péntek Vízkereszt ünnepe

17:00 – Istentisztelet. Igét hirdet: Asztalos Richárd

Január 8. vasárnap

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán

Január 9. hétfő

06:30 – PRIMA hónapkezdő zsoltározó istentisztelet Telek Zita és Asztalos Richárd vezetésével

 

                       Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!