GYÜLEKEZETÜNK HÚSVÉTI KÖRLEVELE – 2016

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÚSVÉTI KÖRLEVELE – 2016

Kedves Testvérek!

Az Egri Vár udvarán látható ez a kőből faragott dombormű, mely Jézus keresztre feszítését, haláltusáját ábrázolja. A művész a török hódoltság viszonyai közé helyezi a jelenetet. Krisztus és a latrok ábrázolása még a hagyományokhoz igazodik, de a háttérben korának épületeit láttatja, az előtérben pedig – a római százados szerepében egy turbános török lovas-tisztet láthatunk, nekünk háttal, aki jobb kezét már emeli, hogy a mutatóujjával arra a Jézusra mutasson, aki éppen nagy kínok között utolsó óráját tölti halálára várva. A török katonatiszt mozdulata tétovának tűnik, fejtartásával együtt nézve bizonytalanságot, meglepetést sejtet. Mutasson, vagy ne, mondja vagy ne…? A művész ebben a döntés előtti helyzetben láttatja a török tisztet. Azok, akik haldoklók mellett átélik az utolsó órákat, egy különös tapasztalatra tesznek szert. A sok kivégzést látott katona látásmódja bizonyosan kellett ahhoz a felismeréshez, amit az evangéliumi történet római századosa mondott ki az agonizáló jézus láttán: „Ez az ember valóban Isten fia volt.” /Mk 15,39/ Nem tudjuk, mit tapasztalt, de azt igen, hogy annak nyomán a legjelentősebb hitvallás, azok közül, melyet az evangéliumok hírül adtak, leírtak, az övé volt. Mi késztette ennek a faragványnak az alkotóját, hogy a római századost egy török tiszttel cserélje fel? A török „ellenség” volt, nem lehetett közömbös a látványa a megszállás időszakában. Talán annak a reménye is benne van ebben a különös keresztre feszítés-jelenetben, hogy az ellenségnek a maga oldalára állítása Jézus számára olyan kihívás volt, mely elől nem tért ki. Gondoljunk Saul damaszkuszi úton való megtérésére. Jézus számára nem áthághatatlanok a gyűlölet falai, még azok is meglepetéssel tekintenek rá, akik semmilyen váratlanra nem számítottak. De a Biblia szerint éppen ebben ismerhető fel Istenfiúsága, hogy ahol már csak rezignáció van, ahol már csak a szomorú halál szokott teret nyerni magának, Jézus ott tárja fel, mutatja meg legfőképpen igazi származását, személyének titkát. Ezen a hitbeli felismerésen áll a lutheri-evangélikus tanítás lényege: Isten a kereszten függő Jézusban nyilatkoztatja ki magát, ez Isten önközlésének csúcspontja.

Ennek a hittitoknak az átélésére készüljünk közösen alkalmainkon és ünnepeinken.                                                          Réz-Nagy Zoltán

Nagyünnepi, tavaszi alkalmaink

Március 13. Istentisztelet

10:00 – Igét hirdet: Molnár Lilla

Március 15. Filmkedd

18:00 – A Kaméleon c. magyar filmet vetítjük. Félév témája: Megtévesztés.

Március 17. Húsvéti kézműveskedés

17:00 – China Éva vezetésével húsvéti díszeket készítünk. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.

Március 18. Reformációi előadássorozat

17:00 – Luther, a teológus: Cserháti Sándor előadása, orgonál: Telek Zita.

Március 20. Virágvasárnap

10:00 – Templomban igét hirdet – Molnár Lilla

10:00 – Családi istentisztelet a gyül. házban Réz-Nagy Zoltán vezetésével.

17:00Zenés áhítat a Bach Kamarazenekar közreműködésével.

Március 24. Nagycsütörtök

17:00 – Istentisztelet passióolvasással, énekkari szolgálattal és úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Molnár Lilla

18:30 – Jézus utolsó vacsorájára emlékezünk terített asztal mellett Réz-Nagy Zoltán vezetésével. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.

Március 25. Nagypéntek

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán.

Március 27. Húsvét Ünnepe

5:00 – Húsvét hajnali istentisztelet Molnár Lilla vezetésével. Utána közös reggeli agapé a gyülekezeti teremben.

10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Réz-Nagy Zoltán.

10:00 – Istentisztelet a Berettyóújfalui Református Imaterembe. Igét hirdet: Molnár Lilla.

Március 28. Húsvét Hétfő

10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Molnár Lilla.

Árpilis 3. Reformációi előadássorozat

15:00 – Luther, a muzsikus: Johansson-Abaffy Nóra, Soltész Petra, Opicz József zenei szolgálatával.

Április 24. Reformációi előadássorozat

15:00 – Kálvin és Luther „találkozásai”: Csorba Dávid és Réz-Nagy Zoltán beszélgetése a reformáció magyarországi hatásairól. Helyszín: Karakter 1517 Kávézó a Nagytemplom mögött (Regisztráció szükséges!).

Május 8. Reformációi előadássorozat

15:00 – Luther, a beszélgetőtárs: Orosz Gábor Viktor előadása Luther asztali beszélgetéseiről, dr. Joób Árpád népzenei szolgálatával.

Május 22. vasárnap

11:00 – Az Evangélikus Csipkemúzeum hivatalos megnyitója.

Május 28. szombat

Közös kirándulás a Nagyváradi Testvérgyülekezetünkkel a Fekete-Kőrös völgyébe.

Továbbra is várjuk testvéreink adományait. A jelen körlevélhez csekket nem csatolunk. Bankon keresztül – személyesen és interneten is – egyszerűbben és gyorsabban lehet utalást végezni gyülekezeti bankszámlánkra (OTP 11738008-20183451-00000000), illetve környezetvédelmi okokból szeretnénk a papírral is spórolni. Fenntartjuk a csekkel fizetés lehetőségét, aki szeretne igényelni, hívja a 52/534-408-as számot és küldünk, vagy személyesen továbbra is a templomban vagy a hivatalban lehet kérni. A jókedvű adakozót szereti az Úr.                        A Gyülekezet Elnöksége

ALKALMAINKRA MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK!